• Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine

II. Hrvatski kongres o prevenciji i ranom otkrivanju kroničnih bolesti

Predaja sažetaka

Sažetci se šalju on-line, najviše 500 riječi

VAŽNO: PowerPoint prezentacije moraju biti na engleskom jeziku.


Dimenzije postera, A0.
  • Dodaj autora
  • 0
  • 0